مکانیک

برق

عمران

کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT

مواد و متالوژی

علوم اجتماعی

حسابداری

اقتصاد

روانشناسی

مدیریت

حقوق


دریافت فایل جهانی شدن و فرهنگ

دریافت فایل جهانی شدن و فرهنگ

,جهانی,شدن,فرهنگ,

دریافت فایل جهانی شدن و فرهنگ

جهانی-شدن-و-فرهنگ
جهانی شدن و فرهنگ
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 50
قیمت: : 2500 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن:
جهانی شدن در ذات فرهنگ مدرن نهفته است،و راه و رسم های فرهنگی در ذات جهانی شدن. جهانی شدن تنها عامل تعیین کننده تجربه فرهنگی مدرن است و نه این معنا را می دهد که فقط فرهنگ است که همچون کلیدی مفهومی قفل پویش درونی جهانی شدن را می گشاید. بنابر این مدعی نیستم که سیاست و اقتصاد جهانی شدن از شرحی فرهنگی که تقدم مفهومی دارد تبعیت می کنند.
اما بر این باورم که فرآیند های دگرگونی ساز عظیم دوران ها را ،که با جهانی شدن توصیف می شوند، نمی توان به درستی فهمید مگر آن که آنها را با واژگان مفهومی فرهنگ در یابیم، به همین سان، بر این باورم که این دگرگونی ها بافت تجربه فرهنگی را تغییر می دهند، و در واقع بر درک، از مفهوم فرهنگ در دنیای مدرن تاثیر می گذارد. جهانی شدن و فرهنگ هر دو مفاهیمی هستندکه عمومیت گسترده ای یافته اند و خاص و عام درباره معانی آنها بحث کرده اند.

فهرست مطالب:
فصل اول: جهانی شدن و فرهنگ

جهان شدن به عنوان ارتباط پیچیده
فرهنگ،بعدی از جهانی شدن
چرا فرهنگ برای جهانی شدن اهمیت دارد؟
چرا جهانی شدن برای فرهنگ اهمیت دارد؟
فصل دوم: مدرنیته جهانی
مدرنیته جهانی به عنوان دوره تاریخی
جهانی شدن، «پیامد مدرنیته»
بد گمانی به مدرنیته جهانی
نتیجه گیری
فصل سوم: فرهنگ جهانی: رویا، کابوس ها و تردید ها
رویا ها:تصورات تاریخی درباره یک فرهنگ جهانی
کابوس ها:فرهنگ جهانی به عنوان اسپریالیسم فرهنگی
فرهنگ جهانی، دیدگاه شکاکانه
فصل چهارم: منطقه زدائی: شرط فرهنگی جهانی شدن
مفهوم «منطقه زدائی
تجربه معمولی منطقه زدائی
منطقه زدائی در حاشیه ها
دور گر شدن فرهنگی
فصل پنجم: پیام رسانی و تجربه فرهنگی
وساطت و ارتباط
هم جواری با واسطه: باز تعریف صمیمیت
صمیمیت جسمیت نا یافته
همجواری با واسطه:دخالت تلوزیون و کم شدن فاصله اخلاقی
فصل ششم: امکان جهان وطنی
جهان وطنی: ایده، ایدئولوژی، ایده آل
جهان وطنان و بی جهان شهر
نتیجه گیری: دراز کردن دستان کوتاه هم بستگی

دانلود فایل

دانلود فایل جهانی شدن و فرهنگ

,;+ نوشته شده در يکشنبه 5 دی 1395ساعت 12:51 توسط admin

صفحه قبل 1 صفحه بعد